OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Obec Daletice je doložená z roku 1320 ako Deletha, neskôr ako Delethe (1371), Daleczicze (1773), Dalečice (1920), Ďaletice (1927); maďarsky Daléte. Obec sa v roku 1320 spomína ako vyvinutá obec s farou. Patrila Merseovcom a panstvu Svinia, v 17. storočí Szinyeiovcom a Melcerovcom.

V roku 1427 mala 22 port, v roku 1789 mala 19 domov a 119 obyvateľov, v roku 1828 mala 17 domov a 123 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, plátenníctvom a furmankou. Väčšina obyvateľstva pracovala v poľnohospodárstve , zvyšok v priemyselných podnikoch v Prešove, Bardejove a Košiciach.

.